DIVERTER VALVE

diverter valve
diverter valve

HOW TO MAKE DIVERTER VALVE

WHY  HAVE TO USE DIVERTOR VALVE

WHAT IS DIVERTOR VALVE

Category:

วาล์วเปลี่นทางไหล

ชนิดของวาล์วเปลี่ยนทางไหล

วาล์วสำหรับสารไหลที่เป็นของเหลว     สารไหลเป็นเม็ด    สารไหลเป็นผง

สารไหลห้ามแข็งตัวเมื่อได้รับความชื้น เช่นผงซีเมนต์   สารเคมีบางชนิด เช่นกาว ไม่สามารถใช้วาล์วชนิดนี้ได้

rotor valve จะหมุนไม่ได้

 1.  DIVERTER ROTARY TYPE
  การออกแบบภายใน

  diverter valve design
  diverter valve design

  การออกแบบ ตัวถัง องศา การเปลี่ยนทางไหล
  การออกแบบโรเตอร์ ให้องศา พอร์ตตรงกับตัวถัง

 2. roter diverter valve
  roter diverter valve

  การผลิต  machining process   body diverter valve.

 3. diverter valve machining
  diverter valve machining
  diveter valve rotor machining
  diveter valve rotor machining
  diveter valve assembly
  diveter valve assembly
  diverter valve
  diverter valve after assembly and testing

  For more information

  contact:  line no.   0972493456 
  email: i0814414161@hotmail.com